Direct rechtshulp nodig ?

070-356 00 14

 

Advocatenkantoor Torenstraat is al jaren een begrip in het centrum van Den Haag. Met dertien ervaren advocaten verlenen wij deskundige rechtsbijstand aan particulieren op verschillende terreinen. We werken klantgericht, snel en efficiënt. We zijn zeer goed bereikbaar en hanteren redelijke tarieven. Bij ons kunt u tijdens onze openingstijden altijd even naar binnenlopen om uw zaak te laten beoordelen. Daarvoor is geen afspraak nodig.

Natuurlijk kunnen we u bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo). Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u zien of u hiervoor in aanmerking komt.

We zijn aangesloten bij de:
- Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
- Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsbemiddelaars
- Vereniging Sociale Advocatuur Nederland
- Nederlandse Jeugdrechtadvocaten
- Haagse Vereniging van Jeugdrechtadvocaten
- Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten
- Mediators Federatie Nederland
- Vereniging Huurrecht Advocaten
- Rechtwijzer
- Landelijk Netwerk van Strafrechtadvocaten

We geven advies en verlenen rechtsbijstand op de volgende gebieden:
Strafrecht, Jeugdrecht, Personen-en familierecht, Arbeidsrecht, Vreemdelingenrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Bestuursrecht, Consumentenrecht en Sociale Zekerheid en de WSNP (schuldsanering).

Voormalig Bureau voor Rechtshulp en Advocatenkantoor Torenstraat opgeheven.

Advocatenkantoor Torenstraat houdt per 31 december 2015 op te bestaan. Het kantoor is gevestigd in het kantoorpand gelegen op de hoek van de Torenstraat en de Noordwal. Omdat een vergunning is verleend om het kantoorpand om te bouwen tot een complex voor studentenwoningen hebben de advocaten die bij Stichting Advocatenkantoor Torenstraat werkzaam zijn besloten dat het kantoor in de huidige vorm en op de huidige locatie niet langer zal voortbestaan. Advocatenkantoor Torenstraat is tien jaar lang gevestigd geweest in het bekende kantoorpand. Voorheen was het Bureau voor Rechtshulp gevestigd op deze locatie.

De meeste aan het kantoor verbonden advocaten zetten hun advocatenpraktijk in het centrum van Den Haag voort, zodat u niet verstoken hoeft te blijven van goede rechtsbijstand. Alle voormalige relaties van Advocatenkantoor Torenstraat kunnen hier vanzelfsprekend terecht.

Mr. C.M. Emeis, mr. G.L. Gijsberts, mr. B. Kuppens, mr. P.H.W. Spoelstra en mr. G. van der Steen hebben een nieuw kantoor opgericht onder de naam Hofzicht Advocaten.
Hofzicht Advocaten is gevestigd aan de Lange Poten 9 te Den Haag, telefoonnummer: 070 - 820 92 50 / email:  info@hofzichtadvocaten.nl / www.hofzichtadvocaten.nl

Mr. G.D. Haytink, mr. H.D.E. Kaasjager, mr. C. Nobel en mr. E.H. Visser hebben een nieuw kantoor opgericht onder de naam Torenhout Advocaten & Mediators.
Torenhout Advocaten is gevestigd aan de Lange Houtstraat 13 te Den Haag, telefoonnummer: 070 - 356 00 14 / email: info@torenhoutadvocaten.nl / www.torenhoutadvocaten.nl

M. F.H.Th. C. van der Bruggen gaat kantoor houden onder de naam Advocaat aan huis en is bereikbaar onder telefoonnummer 06 - 10 11 30 40 en via de email: advocaataanhuis@icloud.com

Mr. N.M.G. Brouwers en mr. I. Spoel leggen hun praktijk neer.

Voor vragen over deze veranderingen kunt u uiteraard contact opnemen met één van de genoemde nieuwe kantoren.

Onze advocaten

Filter:
Alle Rechtsterreinen
Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Consumentenrecht
Huurrecht
Jeugdrecht
Mediation
Personen- en familierecht
Strafrecht
Sociale Zekerheid
Vreemdelingenrecht
Schuldsanering

Onze Rechtsterreinen

 Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht lijkt ogenschijnlijk op arbeidsrecht. In beide gevallen kan het gaan over geschillen tussen werkgever en werknemer over onderwerpen zoals ontslag, functioneren, reorganisatie, ziekteverzuim enzovoort. Voor het ambtenarenrecht gelden echter andere regels dan voor het arbeidsrecht.

 Arbeidsrecht

Werkgevers willen soms van werknemers af. Daarbij vinden ze vaak wel een stok om de hond mee te slaan. Het helpt natuurlijk als u altijd een voorbeeldig werknemer bent geweest die zijn loon waard was. Vaak wordt verteld dat als uw werkgever u wil ontslaan u zich ogenblikkelijk ziek moet melden omdat het dan niet lukt. Zo eenvoudig ligt dat tegenwoordig niet meer. Stap naar een advocaat als u brieven van de rechtbank of het UWV ontvangt. En wel zo snel mogelijk. Teken niets.

 Consumentenrecht

Een mooie auto van uw duur verdiende centjes gekocht, blijkt dat de kilometerstand flink is teruggedraaid. Of u krijgt een dagvaarding om een forse factuur van een telefoonmaatschappij te betalen en blijkt dat iemand uw identiteitsgegevens heeft misbruikt. De gerechtsdeurwaarder is onverbiddelijk, wil alleen geld zien, betalen met hoge incassokosten of u wordt voor de rechter gesleept. De service bij ondeugdelijke aankopen is soms ver te zoeken en al gauw bent u op pad gestuurd van het kastje naar de muur. Dan is het fijn als er een consumentenadvocaat is die uw belangen voorop stelt.

 Huurrecht

Schimmel, houtrot, kakkerlakken en muizenplagen en de verhuurder weigert om hiertegen iets te ondernemen terwijl u toch recht heeft op een goed onderhouden woning. Of bent u iets te laat met huurbetaling en ziet de verhuurder dit als een kans om u uit uw huurwoning te zetten. Nederland kan wel een goede huurbescherming hebben maar recht krijgen is toch iets anders dan recht hebben. Dan is het goed als er een huuradvocaat is die u met raad en daad kan bijstaan en ervoor zorgt dat u krijgt waar u recht op heeft.

 Jeugdrecht

Het jeugdrecht is een breed begrip. Allerlei zaken vallen daaronder zoals de rechtspositie die jongeren hebben (afstamming, de verhouding tot hun ouders etc.), situaties waarbij de overheid kan ingrijpen in de verhouding tussen de minderjarige en diens ouders zoals bij een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing, en de wettelijke regelingen met betrekking tot het jeugdstrafrecht.

 Mediation

In uiteenlopende gevallen kan blijken dat er helemaal niet zozeer sprake is van een geschil, maar van misverstanden en gebreken in de communicatie. Dat kan zich afspelen op verschillende rechtsgebieden. Een goed – openhartig – gesprek onder begeleiding van een derde kan dan verhelderen.

Tarieven mediation in familierecht

Mediation op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

In het geval dat u beiden voor een toevoeging in aanmerking komt, betaalt u beiden uw eigen bijdrage aan de advocaat. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Mocht één van de partijen wel voor een toevoeging in aanmerking komen en de andere partij niet, dan betaalt de andere partij de helft van de onderstaande vaste prijzen of op basis van een uurtarief van € 75,- per uur exclusief BTW.

Mocht een procedure bij de rechtbank noodzakelijk zijn, dan komt daar nog een bedrag aan griffierechten en kosten uittreksels bij.

Mediation op basis van vaste prijsafspraken

Bij ons zijn de volgende tarieven van toepassing:

Tarief 1 is in totaal € 950,- inclusief BTW

Dit is de meest eenvoudige mediation en is geschikt in zaken waar geen minderjarige kinderen zijn en geen sprake is van partneralimentatie. Het omvat maximaal drie gesprekken van 1, 5 uur en het opstellen van een echtscheidingsconvenant.

Tarief 2 is in totaal € 1400,- inclusief BTW

Dit tarief is geschikt voor mediation waar kinderen zijn betrokken. Het omvat maximaal drie gesprekken van 1, 5 uur en het opstellen van een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan en het berekenen van een kinderbijdrage.

Tarief 3 is in totaal € 1900,- inclusief BTW

Dit tarief is geschikt voor mediation waar kinderen zijn betrokken en er sprake is van partneralimentatie. Het omvat maximaal drie gesprekken van 1, 5 uur en het opstellen van een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan en het berekenen van een kinderbijdrage en partneralimentatie.

Mocht een procedure bij de rechtbank noodzakelijk zijn, dan komt daar nog een bedrag van € 500,- bij (dit is inclusief griffierechten van € 282,- en kosten uittreksels).

Indien u geen gebruik wenst te maken van de vaste prijzen dan zal de mediator werkzaamheden verrichten op basis van een uurtarief van € 75,- per uur per persoon exclusief BTW.

 Personen- en familierecht

Helaas komt het regelmatig voor dat huwelijken dan wel samenwoningen voortijdig stranden. Dit zijn emotionele gebeurtenissen, zeker als er kinderen bij zijn betrokken. Onze familierecht advocaten dan wel mediators kunnen u helpen om de zaken zo goed mogelijk voor u te regelen zodat u weer verder kunt met uw nieuwe leven. De advocaten en mediators houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de belangen van uw kinderen.

Ook een overlegscheiding is op ons kantoor mogelijk. Indien de emoties te hoog oplopen en de communicatie tussen partijen even niet meer mogelijk is, is mediation niet zo geschikt. Het is dan beter dat ieder van de partijen een eigen advocaat neemt die namens een partij gaat onderhandelen en uw belangen behartigen in een procedure.

Het personen- en familierecht omvat naast echtscheiding en verbreking samenwoning de navolgende onderwerpen:

kinderalimentatie
partneralimentatie
gezag, omgangsregeling, co-ouderschap
vaststellen vaderschap, erkennen of ontkennen vaderschap
uithuisplaatsing van kinderen
ondertoezichtstelling van kinderen
erfrecht alleen in mediation

Met ingang van 1 januari 2015 zijn regels met betrekking tot kinderalimentatie gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ook van toepassing op zaken waar al eerder een kinderbijdrage is vastgesteld. Met name in zaken waarbij de ouders een laag inkomen hebben, kan het verstandig zijn om een advocaat te laten beoordelen of U in aanmerking komt voor een wijziging van de kinderalimentatie.

 Sociale zekerheid

De sociale zekerheid heeft betrekking op inkomen anders dan uit arbeid. Immers lang niet iedereen verricht betaald werk. Indien iemand door omstandigheden niet in staat is om zelf aan het arbeidsproces deel te nemen door bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom, biedt het sociale zekerheidsstelsel een financieel vangnet.

 Strafrecht

Onze strafrechtspecialisten staan door het gehele land verdachten van misdrijven bij. Het kan gaan om zaken als rijden onder invloed, geweldsmisdrijven, fraude, zedenzaken, een hennepkwekerij, bedreiging, overtreding van de Opiumwet, verboden wapenbezit, diefstal, straatroof, ontnemingszaken, mensensmokkel en economische delicten. Ook zijn we gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht.

Bent u door de politie of justitie als verdachte aangemerkt en heeft u een oproep voor een verhoor bij de politie ontvangen of moet u verschijnen op een zitting bij het Openbaar Ministerie of de Rechtbank, zorg er dan voor dat u zich zo snel mogelijk laat bijstaan door een advocaat. Ga niet zomaar akkoord met een strafbeschikking, omdat het instemmen met een strafbeschikking kan leiden tot een strafblad.

Daarnaast kunnen onze specialisten u behulpzaam zijn bij het indienen van een klaagschrift in geval van inbeslaggenomen goederen of een ingevorderd of ingehouden rijbewijs. Indien een verklaring omtrent gedrag wordt geweigerd kunt u ook bij ons terecht.

U kunt bij ons altijd terecht voor een gratis intakegesprek.

 Vreemdelingenrecht

Het ontmoedigingsbeleid bestaat niet alleen maar uit veel afwijzingen; het is ook de ingewikkelde regelgeving die het vrijwel onmogelijk moet maken om een gegronde aanvraag te doen. Onmogelijk? Nee, als je de weg weet dan is het maken van bezwaar soms aanbevelenswaardig. Kunnen jullie iedereen naar Nederland krijgen? Nee, maar of een bezwaarprocedure haalbaar is zullen we u ronduit vertellen.

 Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het verbintenissenrecht regelt de verhoudingen tussen natuurlijke personen, rechtspersonen (zoals gemeente, bedrijf of vereniging) en de overheid m.b.t. contractuele afspraken.

 Schuldsanering

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) regelt de mogelijkheid voor mensen met financiële problemen om via de rechter tot een schuldsaneringsregeling te komen met schuldeisers, zodat men op termijn weer schuldenvrij kan worden. Als uw toelating tot de WSNP is afgewezen of wanneer de WSNP tussentijds dreigt te worden beëindigd of is beëindigd, kunt u een advocaat van ons kantoor vragen om advies en verweer namens u te voeren. Hoger beroep is ook mogelijk.

Openingstijden / Inloop

Het secretariaat is bereikbaar van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur onder 070-356 00 14.

Tijdens openingstijden kunt u altijd binnenlopen. We hebben eigenlijk voortdurend inloopspreekuur. Meestal is er wel een in uw probleem gespecialiseerde advocaat aanwezig en anders maken we een afspraak. Neemt u de relevante papieren mee, zoals een dagvaarding, een brief van een advocaat, een strafbeschikking of oproep voor een zitting bij de Rechtbank.

Kosten / Pro Deo

Omdat cliënten behoefte hebben aan duidelijkheid, ook met betrekking tot de te verwachten kosten, streven wij naar een overzichtelijke en vooral controleerbare tariefstructuur.

Indien u daarvoor in aanmerking komt kan gefinancierde rechtsbijstand worden aangevraagd. De overheid betaalt dan voor u mee in de kosten. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org. In het merendeel van de gevallen zult u een eigen bijdrage verschuldigd zijn.

Ons uurtarief ligt tussen de € 150,- en € 250, - ex BTW. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit en spoedeisendheid van de zaak. Bij het eerste gesprek zal het tarief duidelijk worden besproken. Ook wordt zo mogelijk vooraf een inschatting van de kosten gemaakt. Indien de zaak zich er voor leent, kunnen er ook vaste prijs afspraken worden gemaakt.

Ook kan de rechtbank griffierecht in rekening brengen. Deze kosten zullen door het kantoor aan u worden doorbelast.

Op www.rechtspraak.nl kunt u lezen hoeveel griffierecht u verschuldigd zult zijn.

 

 070 - 3560014
 070 - 3563388
 info@torenstraat172.nl

Bezoekadres
Torenstraat 172
2513 BW Den Haag
Postadres
Postbus 154
2501 CD Den Haag

KvK 41149059
BTW 0034.46.63.B01.0210

Responsive web design by Surlinio